Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Rzeka Kłodawa – umocnienie skarp na długości 4,9 km” gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie. Inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Pruszcz Gdański, powiat gdański: – obręb Łęgowo – działki o numerach ewidencyjnych: 418, 192/4, 199/1, 194/77, 194/78, 3/1, 200, 407, 410, 419, 198, 194/67, 5/1, 194/72, 194/17, 6/1, 8/7, 15, 2023, 1079, 9/3, 194/16; – obręb Cieplewo – działki o numerach ewidencyjnych: 33, 35, 29, 22/4; – obręb Żukczyn – działki o numerach ewidencyjnych: 50/3, 49/5, 141, 49/6, 46/2.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian