Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, tj. wylotu do rzeki Gąsawka zlokalizowanego na działkach nr 661/1 oraz 715/3, obręb Szubin na wniosek Pana Stanisława Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Moto-Centrum Stanisław Zieliński w Szubinie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian