Obwieszczenie o wydanej decyzji znak: ŚG-I-W.7322.63.2017, udzielającej Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego działającemu poprzez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia „Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do 8+330, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian