Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy dwutorowej linii energetycznej 400kV relacji Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian