Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r., znak: ŚG-IV.726.1.2018, nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A-1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych przekroczeń, tj.: w otoczeniu punktu pomiarowego: P1 (18°43’11,9”E; 52°54’42,1”N), zlokalizowanego w miejscowości Nowy Ciechocinek 15 (działka ewidencyjna nr 80/8 obr. 0012, gm. Aleksandrów Kujawski), poprzez zmniejszenie hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian