Oferta na realizację zadania pn. „Katalog monograficzny pt. Jerzy Hoppen (1891-1969) – artysta, konserwator, profesor”

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Data złożenia: 19 września 2018 r.

 

Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego (Toruń)

 

Nazwa zadania: Katalog monograficzny pt. Jerzy Hoppen (1891-1969) – artysta, konserwator, profesor

 

Proponowana kwota dofinansowania:   6 000,00 zł

 

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana1/3 do dnia  27.09.2018

 

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Marzenna Kryńska, tel. 883 359 312 e-mail m[dot]krynska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

 

do pobrania oferta: oferta nr 1084

 

termin ważności: 20.09.-27.09.2018 r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian