Oferta na zadanie: Bach, Vivaldi, Chopin, Lutosławski i jazz na 9 strunowych skrzypcach. Steve Kindler – koncert i warsztaty dla młodzieży szkół muzycznych

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia:  21.01.2019 r.

Nazwa oferenta: Fundacja „Boryna” (Mickiewicza 50/13, 87-100 Toruń)

Nazwa zadania: Bach, Vivaldi, Chopin, Lutosławski i jazz na 9 strunowych skrzypcach. Steve Kindler – koncert i warsztaty dla młodzieży szkół muzycznych

Proponowana kwota dofinansowania:   6 700,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 4.02.2019 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Marzenna Kryńska, tel. 883 359 312 e-mail m[dot]krynska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Do pobrania oferta: oferta

termin ważności:  28.01.- 4.02.2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian