Oferta na zadanie: Festiwal Muzyki Rockowej (Gniewkowo-Toruń)

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 7.04.2021 r.

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Progres”

Nazwa zadania: Festiwal Muzyki Rockowej (Gniewkowo-Toruń)

Proponowana kwota dofinansowania:   10 000 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 22 kwietnia 2021 r.

Anna Wolak, tel. 571 293 076

e-mail a[dot]wolak[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 16.04. – 22.04.2021 r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian