Oferta na zadanie: Festiwal Teatralny „Sytuacje/Relacje” – festiwal w budowie

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 23.07.2020 r.

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie Teatralne „Juvenkracja”  w Bydgoszczy

Nazwa zadania: Festiwal Teatralny „Sytuacje/Relacje” – festiwal w budowie

 

Proponowana kwota dofinansowania:     8.000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do  5 sierpnia 2020 r.

 

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

do pobrania oferta: oferta

 

termin ważności:  30.07.- 5.08.2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian