Oferta na zadanie: Katedra śś. Janów 360

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia:  27.07.2020 r.

Nazwa oferenta:

Katedralna Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu

Nazwa zadania: Katedra śś. Janów 360

 

Proponowana kwota dofinansowania:   7.000,00 zł

 

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 5 sierpnia 2020 r.

 

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692

e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 30.07.- 5.08.2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian