Oferta na zadanie – Nagranie utworów i wydanie płyty CD z kolędami Bożonarodzeniowymi pt. „Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda”

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Data złożenia:  2.11.2020 r.

 

Nazwa oferenta:  Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” 

 

Nazwa zadania: Nagranie utworów i wydanie płyty CD z kolędami Bożonarodzeniowymi pt. „Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda” 

 

Proponowana kwota dofinansowania:  8 350,00 zł

 

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 12 listopada 2020 r.

 

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692
e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

do pobrania oferta: Oferta

 

termin ważności:  6-12 listopada 2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian