Oferta na zadanie: V Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Grudziądzu

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 6.04.2021 r.

Nazwa oferenta:  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu

Nazwa zadania: V Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Grudziądzu

Proponowana kwota dofinansowania:   10 000 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 21 kwietnia 2021 r.

Anna Wolak, tel. 571 293 076

e-mail a[dot]wolak[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

do pobrania oferta: Oferta

 termin ważności: 15.04. – 21.04.2021 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian