Oferta tryb uproszczony

Oferta z dnia 4 października 2018 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie

Nazwa zadania: Żnińskie symbole Szlaku Piastowskiego

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 11 października 2018 r. na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian