Oferta tryb uproszczony

Oferta z dnia 15 stycznia 2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Szlak Brdy”

Nazwa zadania: 9 Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Bydgoszczy

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 24 stycznia 2019 r. na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian