Oferta tryb uproszczony

Oferta z dnia 16 kwietnia 2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI

Nazwa zadania: Kampania promocyjna pn. Lato na Szlaku Piastowskim

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 30 kwietnia 2019 r.  na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian