Oferta tryb uproszczony

Oferta z dnia 7 czerwca  2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Klub Turystów Wodnych w Chełmnie

Nazwa zadania: 59. Centralny Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą”

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 20 czerwca  2019 r.  na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian