Oferta tryb uproszczony

Oferta z dnia 1 lipca 2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu

Nazwa zadania: Warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych na Kujawach Zachodnich

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 10 lipca 2019 r.  na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian