Oferta tryb uproszczony

Oferta z dnia 7 lutego  2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570 i 2020)  na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa oferenta: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Nazwa zadania: Dokończenie konserwacji szlaku turystycznego KP-4023n Sypniewo – Drożdżenica

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 19 lutego 2020 r.  na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian