Oferta z dnia 02.01.2019 r. złożona przez STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ICH RODZIN „DZIEWIĘTNASTKA”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 02.01.2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

 

Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ICH RODZIN „DZIEWIĘTNASTKA”

 

Nazwa zadania: Poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej poprzez realizację projektu plastycznego „Czarno – białe obrazy z życia bł. ks. S. W. Frelichowskiego”

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 04-11.01.2019 r. na adres e-mail: a[dot]sokol[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Oferta do pobrania w załączniku

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian