Oferta z dnia 04.01.2019 r. złożona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

 

Oferta z dnia 04.01.2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta:  Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska

Nazwa zadania: Akademia Koziołka Matołka

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 08-15.01.2018 r. na adres e-mail: a[dot]sokol[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Oferta do pobrania tutaj

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian