Oferta z dnia 12.12.2016 r. złożona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 12.12.2016 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 t. j.) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska

Nazwa zadania: Świetlik uczy i bawi

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 19-26.12.2016 r. na adres e-mail: m[dot]ras[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Oferta do pobrania w załączniku

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian