Oferta z dnia 12 grudnia 2016 r. złożona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 12 grudnia 2016 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Nazwa oferenta: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska

Nazwa zadania: Radość życia
Proponowana kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia drogą mailową na adres uzl[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl lub telefonicznie pod numerem 602 178 153 do dnia 27 grudnia 2016 r.

Oferta do pobrania (załącznik)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian