Oferta z dnia 13 czerwca 2016 r. złożona przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu do DSSiZ 14.06.2016 r., data uzupełnienia: 21.06.2016 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nazwa oferenta: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.

Nazwa zadania: Razem znaczy lepiej.

Kwota dofinansowania: 8 184,50 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia drogą mailową na adres a[dot]joppek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

Oferta w załączeniu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian