Oferta z dnia 14 czerwca 2016 r.

Oferta z dnia 14.06.2016 r. złożona w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania publicznego na wparcia działań z zakresu wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa oferenta:  Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami

Nazwa zadania: Wycieczka do Poznania w ramach integracyjnych Zielonych wakacji dla dzieci

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 656 10 84

Załączniki wymienione w pkt. V. Inne informacje dotyczące zadania, w podpunkcie: „załączniki”, są dostępne do wglądu u pani Anny Bartnickiej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73  w Toruniu, pokój 200.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 21.06.2016 na adres e-mail: m[dot]ras[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian