Oferta z dnia 14 listopada 2017 r. (data wpływu do Urzędu: 15.11.2017 r.) złożona przez Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 14 listopada 2017 r. (data wpływu do Urzędu: 15.11.2017 r.) złożona, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”

Nazwa zadania: Nie straszne nam wichry i burze kiedy w Ciechocinku oddajemy się naturze

Kwota proponowanego dofinansowania: 8 824,00.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia drogą mailową na adres a[dot]paduszek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 23 listopada 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian