Oferta z dnia 15 listopada 2018 r. przez Fundację Rozwoju SYNERGIA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

 

Oferta z dnia 15 listopada 2018 r. (data wpływu: 15.11.2018 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nazwa oferenta: Fundacja Rozwoju SYNERGIA

Nazwa zadania: Czas spokoju i bezpieczeństwa.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia drogą mailową na adres e[dot]wierszylo[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 27 listopada 2018 r.

 

Oferta do pobrania w załączniku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian