Oferta z dnia 18.04.2019 r. złożona przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

 

Oferta z dnia 18.04.2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

 

Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC

Nazwa zadania: Akademia motoryki

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 25.04-02.05.2019 r. na adres e-mail: a[dot]sokol[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Oferta do pobrania:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian