Oferta z dnia 19 marca 2019 r. (data wpływu: 25.03.2019 r.) złożona przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 19 marca 2019 r. (data wpływu: 25.03.2019 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia”

Nazwa zadania: TOWARZYSZYĆ – BY BYĆ

Kwota dofinansowania: 9 140,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą mailową na adres a[dot]joppek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 08.04.2019 r.

Oferta do pobrania w załączniku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian