Oferta z dnia 19 października 2016 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 19 października 2016 r. (data wpływu do DSSiZ 20.10.2016 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nazwa oferenta: Rodzice Dzieciom fundacja dobrej edukacji.

Nazwa zadania: 7 sekretów efektywnego ojcostwa – warsztaty dla ojców.

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia drogą mailową na adres a[dot]joppek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 28 października 2016 r.

Oferta do pobrania w załączniku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian