Oferta z dnia 20.02.2019 r. złożona w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji Społecznej seniorów

Nazwa oferenta:  Klub Seniora Nawojka

Nazwa zadania:  Organizacja Uroczystego 50 lecia Klubu Seniora „Nawojka”

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 621 25 44

Załączniki wymienione w pkt. V. Inne informacje dotyczące zadania, w podpunkcie: „załączniki”, są dostępne do wglądu u pani Anny Bartnickiej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73  w Toruniu, pokój 10.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 4.03.2019 na adres e-mail: a[dot]bartnicka[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian