Oferta z dnia 20 marca 2019 r. złożona przez Stowarzyszenie Małyssak

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 20 marca 2019 r. (data wpływu: 20.03.2019 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Małyssak

Nazwa zadania: Małyssak na świecie

Kwota dofinansowania: 3 810,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą mailową na adres a[dot]joppek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 03.04.2019 r.

 

Oferta do pobrania w załączniku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian