Oferta z dnia 21.09.2017 r. złożona przez Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” w Tucholi

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 21.09.2017 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 t. j.) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” w Tucholi

Nazwa zadania: Wsparcie dzieci z powiatu tucholskiego poszkodowanych w nawałnicy

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 26.09-03.10.2017 r. na adres e-mail: m[dot]ras[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Oferta do pobrania (załącznik)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian