Oferta z dnia 21 grudnia 2016 r. złożona przez Specjalistyczną Pomoc Rodzinom „Nadzieja” w Grudziądzu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 21 grudnia 2016 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Nazwa oferenta: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” w Grudziądzu

Nazwa zadania: Kujawsko-Pomorski „Fred Goes Net”

Proponowana kwota dofinansowania: 6 430,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia drogą mailową na adres uzl[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl lub telefonicznie pod numerem 602 178 210 do dnia 4 stycznia 2017 r.

Oferta do pobrania (załącznik)

(termin ważności: 29.12.2016- 04.01.2017)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian