Oferta z dnia 21 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem konkursu ofert).

Oferta z dnia 21 listopada 2016 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 t.j.) na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Nazwa oferenta: Fundacja „JUST SAVE IT.” w Bydgoszczy

Nazwa zadania: „Ratujmy Święta”

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 04. 12. 2016 r. na adres e-mail: j[dot]chaberska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Oferta w załączniku

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian