Oferta z dnia 23 listopada 2018 r. złożona przez Witaj świecie! sp. z o.o. (Spółka non-profit)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 23 listopada 2018 r. złożona w trybie uproszczonym
(z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta: Witaj świecie! sp. z o.o. (Spółka non-profit)

Nazwa zadania: „Wzmocnienie umiejętności organizacji pozarządowych
z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie tworzenia ofert na realizację zadań publicznych”

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 23-29.11.2018 r. na adres e-mail: ngo[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Oferta do pobrania w załączniku

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian