Oferta z dnia 25.03.2020 r. złożona przez Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 25.03.2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów)

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód

Nazwa zadania:   Mistrzostw Okręgu Seniorów w Brydżu Sportowym

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 7.04.2020 r.  na adres e-mail: a[dot]bartnicka[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian