Oferta z dnia 25 marca 2019 r. (data wpływu: 25.03.2019 r.) złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko – Pomorski Oddział Regionalny

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

 

Oferta z dnia 25 marca 2019 r. (data wpływu: 25.03.2019 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko – Pomorski Oddział Regionalny

 

Nazwa zadania: Rodzinna rehabilitacja

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą mailową na adres a[dot]joppek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 08.04.2019 r.

 

Oferta do pobrania w załączeniu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian