Oferta z dnia 25 października 2016 r. (data wpływu do Urzędu 28 października 2016 r.)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 25 października 2016 r. (data wpływu do Urzędu 28 października 2016 r.) złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na realizację zadania publicznego
w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Nazwa oferenta: Akcja Zdrowie

Nazwa zadania: „1% DLA NASZEGO REGIONU

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 09.11.2016 r. na adres e-mail: ngo[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian