Oferta z dnia 28.03.2019 r. złożona przez Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 28.03.2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

 

Nazwa oferenta:  Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki

Nazwa zadania: Autorytet na lata

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 03-11.04.2019 r. na adres e-mail: a[dot]sokol[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Oferta do pobrania tutaj

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian