Oferta z dnia 29 maja 2018 r. złożona przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data złożenia:   29 maja  2018 r.

Nazwa oferenta: Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ul. Matejki 18,
87-200 Wąbrzeźno

Nazwa zadania: My i Warmia i Mazury

Proponowana kwota dofinansowania:   10 000, 00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, do dnia
5 czerwca 2018 r.

Katarzyna Marcinkowska, tel. 56 652 18 39;  e-mail k[dot]marcinkowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

do pobrania oferta: oferta nr 1052

termin ważności: 30 maja do 5 czerwca 2018 r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian