Oferta z dnia 3 kwietnia 2019 r. złożona przez Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 3 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 04.04.2019 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nazwa oferenta: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Nazwa zadania: Trening Rodzicielski

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą mailową na adres a[dot]joppek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 22.04.2019 r.

 

Oferta do pobrania tutaj.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian