Oferta z dnia 25 lipca 2016 r. złożona przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 25 lipca 2016 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu

Nazwa zadania: „Warsztatowy wyjazd edukacyjny dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka” w Inowrocławiu”

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 04.08.2016 r. na adres e-mail: m[dot]ras[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian