Oferta z dnia 8 listopada 2018 r. złożona przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” w Toruniu

 Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data złożenia:   8 listopada 2018 r.

Nazwa oferenta: Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” w Toruniu

Nazwa zadania: Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

 

Proponowana kwota dofinansowania ze środków PFRON:   10 000, 00 zł

 

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, do dnia  20 listopada 2018 r.

 

Katarzyna Marcinkowska, tel. 56 652 18 39;  e-mail k[dot]marcinkowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Anna Kiełbasa,  tel. 56 652 18 21; a[dot]kielbasa[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

  

do pobrania oferta: oferta nr 1101

 

termin ważności: od 13 listopada do 20 listopada 2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian