Oferta z dnia 9 maja 2016 r. złożona przez Fundację Rozwoju SYNERGIA

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu do DSSiZ 12.05.2016 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nazwa oferenta: Fundacja Rozwoju SYNERGIA.

Nazwa zadania: Portret Rodzinny.

Kwota dofinansowania: 8 692,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia drogą mailową na adres a[dot]joppek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 24 maja 2016 r.

Oferta do pobrania (załącznik)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian