Oferta złożona w dniu 14 sierpnia 2018 r. przez towarzyszenie „Chwytaj Dzień” z siedzibą w Trojaczku

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data złożenia:   14 sierpnia 2018 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Chwytaj Dzień” z siedzibą w Trojaczku, Trojaczek 3, 88-230 Piotrków Kujawski

Nazwa zadania: NOWY TWITTER – warsztaty edukacyjne przeciwdziałające zjawiskom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży

Proponowana kwota dofinansowania:   3 000, 00 zł

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 29 sierpnia 2018 r. na adrese-mail:   e[dot]wierszylo[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian