Oferta złożona w trybie uproszczonym w dniu 11 czerwca 2019 roku

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 11 czerwca 2019 roku złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Nazwa oferenta: Fundacja „Światło”

Nazwa zadania: II Kujawsko – Pomorskie Edukacyjne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 26 czerwca 2019 r. na adres e-mail: m[dot]kosiorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian