Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Data złożenia :   12 lutego 2016 r.

Nazwa oferenta: Pomorskie Towarzystwo Muzyczne

(Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń)

Nazwa zadania: Wakacje Muzyczne z Pasją w Bachotku

Proponowana kwota dofinansowania: 6000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3

do dnia 29 lutego 2016 r.

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692 e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl

Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

 

do pobrania oferta:

termin ważności   19.02-29.02. 2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian