OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM – PLATFORMA MULTIMODALNA

WZP.DT.272.1.2017

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Dialog techniczny
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 16.01.2017
  • Data składania ofert 25.01.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 25.01.2017
  • Godzina otwarcia ofert 12:00
  • Miejsce złożenia oferty drogą elektroniczną na adres: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian