Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 05.05.2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020 i z 2020 r. poz. 284) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (w ramach wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta:  Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię

Nazwa zadania:  Zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży z PKU

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 14.05.2020 r. na adres e-mail: j[dot]agatowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian