Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 18/2021

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/399/21  z dnia 17 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 18/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” – Szkolenie Kadry Wojewódzkiej młodzika i juniora młodszego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) oraz podpisanego potwierdzenia złożenia oferty w generatorze jako załącznika do złożonej oferty

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem oferty

 Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu:

Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska – tel. kom. 883 359 308

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian